Akarsu Nedir?

Yeryüzünde, yer altında belirli bir yatak içinde, eğim boyunca sürekli veya zaman zaman akan su.Tek sıra elmastan gerdanlık.Kesintisi olmayan, aralıksız.En yüksek dereden, anaırmağa değin belirli bir yatak içinde ve eğim boyunca sürekli ya da dönemli olarak akan sular.T. : ma-i cari

Terimler Sözlüğüne Dön
Sonraki Terimler
Altında
Akaryakıt
Benzin
Akaryakıt istasyonu
Akaryakıtçı
Akaryakıtçılık
Akasma
Düğün
Akasya
Akbaba